ثبت فروشگاه در چلیک

برای همکاری با چلیک و ثبت فروشگاه و کسب و کارتان در باشگاه چلیک کافی است که فرم زیر را پر کرده و اطلاعات خود را ثبت کنید. پس از ثبت اطلاعات کارشناسان چلیک با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام خانوادگی *
این فیلد را پر کنید
شماره تماس *
این فیلد را پر کنید
استان *
این فیلد را پر کنید
شهر *
این فیلد را پر کنید
خیابان *
این فیلد را پر کنید
کوچه *
این فیلد را پر کنید
پلاک *
این فیلد را پر کنید
کد ملی *
این فیلد را پر کنید
شماره شناسنامه *
این فیلد را پر کنید
نام سر درب فروشگاه *
این فیلد را پر کنید
درصد تخفیف کلی *
این فیلد را پر کنید
درصد تخفیف مشتری *
این فیلد را پر کنید
ثبت فروشگاه در کارمن
فهرست